website doorsturen 
opslaan in favorieten 
Avek slaapsystemen

Verbouw en uitbreiding Avek slaapsystemen

Avek slaapsystemen
Gerealiseerde werken

Al méér dan 65 jaar is ons bedrijf, vanuit Harkema actief in geheel Noord- Nederland. Door zeer flexibel in te spelen op voortdurend veranderende omstandigheden in de bouwmarkt is de orderportefeuille steeds goed gevuld. Dit komt mede, omdat we in de bouwnijverheid op een breed gebied actief zijn, bijvoorbeeld:

 
Gerealiseerde werken UTILITEITSBOUW

Scholen, sporthallen, kantoren en winkels worden gebouwd of aangepast, rekening houdend
met de specifieke eisen voor elk project.

Scholen en sporthallen:

* Christelijke Kleuterschool te Harkema
* Gereformeerde Streekschool te Kootstertille
* Gereformeerde Basisscholen te Buitenpost
* Sporthal ‘De Fûgelkamp’ te Harkema
* Verbouw/ uitbreiding verenigingsgebouw ‘De Fakkel’ te Drogeham
* Verbouw/ uitbreiding CBS ‘Mei de Bibel’ te Drogeham
* Ontvangstruimte (schaapskooi) Stichting Friesch Groningsche Heide te Harkema

Winkels/detailhandel:

* Spinder Woningstoffering en Slaapcomfort te Drogeham
* Jaap Veneboer Sport BV te Drachten
* Winkelcentrum te Harkema
* Verbouw Dierenartsenpraktijk “Tusken Diken & Feanen”, dependance Surhuisterveen
* Nieuwbouw Dierenartsenpraktijk “Tusken Diken & Feanen”, dependance Zwaagwesteinde

INDUSTRIËLE BOUW

Fabricagehallen, opslagloodsen, bedrijfsruimten compleet met representatieve kantoren worden
gerealiseerd volgens de wensen en passend binnen het tijdschema van de opdrachtgever.

Bedrijven en kantoren:

* V.O.F. Automobielbedrijf Bijma te Drachten (Citroëndealer)
* Bijkon Staal- en Systeembouw te Harkema
* Accountantskantoor De Vries & Everts te Surhuisterveen
* Garage NNAB Iveco te Groningen
* Verbouw/ uitbreiding kantine, sanitaire ruimten en kantoor + sloop en
herbouw bedrijfshal Spinder Products BV te Harkema
* Verbouw/ uitbreiding Spinder Products BV te Drachten
* Glashandel Hoekstra te Harkema
* Avek BV Design in Slaapcomfort te Surhuisterveen
* TecAir BV te Drachten
* Verbouw/ uitbreiding Accountantskantoor De Vries & Everts te Zwaagwesteinde
* Diverse verbouwingen/ uitbreidingen agrarische bedrijven
 
 
Dwaande Woningborg Bouwzekerheid De Bouw Maakt Het Meer met minder Meer over energiebewust bouwen