website doorsturen 
opslaan in favorieten 
Gerealiseerde werken

Al méér dan 65 jaar is ons bedrijf, vanuit Harkema actief in geheel Noord- Nederland. Door zeer flexibel in te spelen op voortdurend veranderende omstandigheden in de bouwmarkt is de orderportefeuille steeds goed gevuld. Dit komt mede, omdat we in de bouwnijverheid op een breed gebied actief zijn, bijvoorbeeld:

Gerealiseerde werken
Het bouwsysteem


Inmiddels hebben wij veel verschillende bedrijfspanden, kantoren en utiliteitswerken opgeleverd. Veelal zijn het turn key projecten waarbij eerst in kaart wordt gebracht wat de wensen zijn. Vervolgens wordt een schetsontwerp en een tijdpad voor de realisering van het geheel gemaakt. Hierbij worden ook verschillende onderaannemers betrokken bijvoorbeeld het installatiebedrijf.
Daarnaast wordt er bij projecten ook gewerkt op basis van een aanbesteding via een architect.

 
Het bouwsysteem
Ontwerpen en schetsen in eigen beheer

Voor nieuwe kantoren, bedrijfshallen of verbouwingen maken wij eigen schetsen en tekeningen, daarnaast hebben wij nauwe contacten met enkele architectenbureau’s welke ook de schetsontwerpen kunnen maken.

Constructeur

Er is ook een nauwe relatie met een ingenieursburo voor de technische uitwerkingen van een bedrijspand.  Dit bureau geeft advies over de verschillende constructies die eventueel toegepast moeten worden. Hierbij kunt u denken aan: funderingen, geluid, brandveiligheidsmaatregelen, ventilatie, isolatie, daglichttoetreding, staalconstructies en betonconstructies.

Adviesbureau milieu/bodemsanering

Op het gebied van milieu en van milieuvergunning aanvraag zijn er contacten met een adviesbureau. Bepaalde bedrijfsprocessen vragen speciale bouwaanpassingen om het milieu zo weining mogelijk te belasten. Hieronder wordt een voorbeeld beschreven van een bouwplan met bodemsanering:

Recent is een bouwplan ontwikkeld en uitgevoerd op een locatie met bodemverontreiniging. Hiervoor is het noodzakelijk in goed overleg met gemeente en provincie tot een saneringsplan te komen. Kostenbeheersing is hierbij een keyword, daarnaast moet een zo goed mogelijke oplossing gevonden worden, zodat de plannen gerealiseerd kunnnen worden.

Dit bouwplan is goed geslaagd en de hierdoor is de nodige ervaring met deze milieuprocedures opgedaan.

 
 
Dwaande Woningborg Bouwzekerheid De Bouw Maakt Het Meer met minder Meer over energiebewust bouwen